CENTRAL:

|

NIVY:

Dental hygiene

By taking proper and regular care of your teeth, you can prevent tooth decay or inflammatory gum disease and thus frequent visits to your dentist.

Dental hygiene involves a set of preventive treatments that aim to prevent cavities, inflammation and oral diseases, and thus keep your own teeth for life. It involves professionally cleaning the teeth of deposits that don’t belong there, and whose buildup damages tooth enamel and gums.

Dental hygiene Premium 89€*
Dental hygiene Basic 79€*
Suitable for pregnant women.
Suitable for people with a teeth braces.​
Not suitable for people suffering from a herpes, mouth ulcers or mouth injury.
Our clinics are fully equipped for people with dentures, ceramic crowns or dental bridges.

Dental Hygiene
Premium 89€ (within 55 min)

Dental hygiene Premium with the use of airflow method. Your teeth will be thoroughly cleaned in 55 minutes. We will show you how to take care of your teeth and they will get the necessary nutrients. Compared to Basic dental hygiene, Premium dental hygiene includes airflow method use.

Dental Hygiene
Basic 79€ (within 45 min)

Dental hygiene Basic without the use of airflow method. We will examine your teeth, remove the tartar and clean your teeth in only 45 minutes. You will be instructed in tooth cleaning and your teeth will get all the necessary nutrients.

Premium
Dentálna hygiena
89 €*
 • Duration: up to 55 min.

 • Sandblasting - Airflow

 • Ultrasonic cleaning

 • Fluoridation of teeth

 • Curettage of teeth

 • Tartar removal

 • Assessment of the current situation

 • Teeth cleaning with manual appliances

 • Polishing tooth enamel

 • Cleaning of steamers

 • Oral hygiene instruction and training

 • Cleaning the interdental spaces and tongue

 • Status check using intraoral camera

+ View all dental hygiene treatments
Basic
Dentálna hygiena
79 €*
 • Duration: up to 45 min.

 • Sandblasting - Airflow

 • Ultrasonic cleaning

 • Fluoridation of teeth

 • Curettage of teeth

 • Tartar removal

 • Assessment of the current situation

 • Teeth cleaning with manual appliances

 • Polishing tooth enamel

 • Cleaning of steamers

 • Oral hygiene instruction and training

 • Cleaning the interdental spaces and tongue

 • Status check using intraoral camera

+ View all dental hygiene treatments

NEW: Dental hygiene for patients with periodontitis

Our outpatient clinics are fully equipped for parapatients, and with the right treatment we can gradually help you get rid of this unwanted problem.

Anti-periodontitis package 100€*

Anti-periodontitis package includes dental hygiene and specialised treatments – rinsing of periodontal sacs, subcutaneous curettage, subcutaneous sandblasting or subcutaneous ultrasonic cleaning. We then determine the status of the periodontitis and suggest treatment.
 
Reservations must be made by phone or email.

Family discounts

Dental hygiene
Premium 2+1 free

Dental hygiene at Dental Brothers is suitable for the whole family. Purchase two Premium Dental Hygienists and your child gets free children’s dental hygiene.

All inclusive 2+1
free

Our dental hygiene is also suitable for children. Purchase two All Inclusive packages (dental hygiene + teeth whitening) and your child has a free children’s dental hygiene.

Dental Hygiene Procedure

Frequently Asked Questions

Dental hygiene is an effective method of treatment and prevention used in modern stomatology. This method helps people maintain their own teeth during whole life. The method is one of the cheapest and most effective forms of prevention of oral diseases.

It aims to prevent the damage of hard dental tissues – development of tooth decay, periodontium inflammation and gums inflammation. It also aims to maintain the hard and soft tissues treatment outcome. The development of hard and soft tissues diseases is usually caused by plaque. Apart from tooth decay, plaque is a common cause of periodontium inflammation. Bacteria survive in the plaque unless it is removed regularly – the bacteria thus can cause gums inflammation and tooth decay.

Dental hygiene is one of the best forms of prevention from different dental diseases. Regular dental hygiene and right oral care can prevent the development of tartar, reduce the risk of development of periodontitis or tooth decay.

Dental hygiene is not suitable for people suffering from a herpes, mouth ulcers or mouth injury.

Dental hygiene is the best form of periodontitis prevention and it can also bring a significant improvement of the disease situation. After a consultation, the patients suffering from periodontitis should undergo dental hygiene regularly, in frequent intervals.

Dentálna hygiena prebieha u nás v nasledovných krokoch. Upozorňujeme že naša dentálna hygiena netrvá 20 minút, ako veľa krát inde, ale o zuby Dentálna hygiena prebieha u nás v nasledovných krokoch. Upozorňujeme že naša dentálna hygiena netrvá 20 minút, ako veľa krát inde, ale o zuby sa ti poctivo postaráme.

1. Dentálna hygienička najskôr pacienta vyšetrí a informuje ho o stave ústnej dutiny. V Dental Brothers budete presne vedieť, čo sme vo vašej ústnej dutine urobili. Okrem toho, že naše dentálne hygieničky vám opíšu každý jeden vykonaný úkon vo vašej ústnej dutine, vytvoríme vám pomocou intraorálnej kamery fotku pred a po vyčistení zubov. Tým uvidíte pokrok a detailný záber, ktorý vám vyobrazí to, čo sme vo vašej ústnej dutine urobili. Ak je potrebné, dopomáhame si aj detektorom plaku, ktorý je účinným nástrojom na zvýšenie efektivity čistenia zubov.

2. Po vyšetrení sa zuby vyčistia ultrazvukom. Ultrazvuk funguje na princípe kmitania pri určitej frekvencii.

3. Zuby sa následne leštia, tzv. polishing, so špeciálnymi pastami. Pokiaľ je potrebné, pacientovi sa vykoná predtým airflow (pieskovanie). Tento prístroj funguje na základe vody a vzduchu pod určitým tlakom a za prístupu špeciálneho prášku. Zuby krásne vyleští a zbaví ich všetkých povlakov v čajov, kávy, vína a cigariet.

4. Po dôkladnom očistení zubného kameňa nasleduje čistenie medzizubných priestorov. To vykonávame pomocou zubnej nite, medzizubnej kefky a špeciálnych diamantových pások.

5. Po vyčistení medzizubných priestorov sa vykoná vyčistenie parovačkov. Ak ste dlho neabsolvovali dentálnu hygienu váš epitel môže byť poškodený. Baktérie tak prenikajú až do subgingviálnych priestorov, teda parovačkov, kde môžu spôsobiť vážne zápalové reakcie.

6. V predposlednom kroku prebieha fluoridácia, kde sa na zuby nanesie špeciálny gél s účinnými a výživnými látkami pre zuby.

7. Na záver hygienička pacienta vždy naučí, ako si zuby správne čistiť aj doma a aké pomôcky by na to mal používať.

Našim cieľom nie je len problém riešiť, ale taktiež mu predchádzať a udržiavať vaše zuby a ústnu dutinu vo výbornom stave. Preto vám do špeciálneho papierika vždy presne zaznačíme, ako a medzi aké zuby by ste mali používať medzizubné kefky. Taktiež vám odporučíme výber tej správnej zubnej kefky a ďalších pomôcok pre váš tvar a stav zubov a ústnej dutiny

Our procedure consists of several steps:

 1. Dental hygienist examines your teeth and oral cavity.
 2. Your teeth will be cleaned using ultrasound, operating on the principle of vibration at a certain frequency.
 3. The next step includes a detail teeth cleaning. Using various hand tools, the dental hygienist is able to reach the parts of the teeth you can not normally reach using only toothbrush.
 4. In the following step the teeth are polished using special toothpastes. If necessary, airflow procedure is carried out. The airflow tool works on the basis of water and air sprayed onto your teeth under a certain pressure using a special powder. The procedure polishes your teeth and removes all the plaque caused by coffee, tea, wine or cigarettes.
 5. The fifth step includes fluoride application. A special gel containing nutritional substances is applied all over your teeth.
 6. Finally, the dental hygienist instructs the patient in at-home dental care and shows him the right tools he/she should use

It all depends on the state of the patient’s oral cavity. If you take a regular care of your teeth, once every 6 months is enough. Those who do not take a proper care of their teeth, smoke or drink too much coffee should visit us more often.

Tongue cleaning is not as complicated as it may seem initially. If you follow these basic rules, you will easily prevent many health or aesthetic issues:

1. Clean your teeth using toothbrush and dental floss regularly.

2. While cleaning your tongue, gently brush it using toothbrush or tongue cleaner from the back to the front.

3. Do not use too much pressure – you should not feel any pain while tongue cleaning.

The aim of dental hygiene for children is to instruct the children in the proper way of tooth cleaning. You do not have to be afraid that the procedure will be uncomfortable or painful for your child. On the contrary, your child will first come into contact with a dentist undergoing a procedure that is not painful at all. The actual dental hygiene should first be carried out three years after the full permanent dentition.

If you want to be 100% sure we will be able to examine you, it is recommended to make an appointment. In case there is a free dental chair at the time you come, you will not need to make a reservation.

Gallery

Make an appointment for dental hygiene