CENTRAL:

|

NIVY:

Personál

Dentálne hygieničky

Angelika

dentálna hygienička

Iveta

dentálna hygienička

Linda

dentálna hygienička

Barbora

dentálna hygienička

Regina

dentálna hygienička

Lucia

dentálna hygienička

Patrícia

dentálna hygienička

Mária

dentálna hygienička

Odborné asistentky

Silvia

odborná asistentka

Monika

odborná asistentka

Andrea

odborná asistentka

Eva

odborná asistentka

Petra

odborná asistentka

Anna

odborná asistentka

Michaela

odborná asistentka

Odborný garant

Alica