Overte svoje znalosti o dentálnej hygiene

{„questions“:{„3u09g“:{„id“:“3u09g“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ko\u013ekokr\u00e1t sa odpor\u00fa\u010da podst\u00fapi\u0165 dent\u00e1lnu hygienu u dent\u00e1lnych hygienikov? „,“desc“:“Dent\u00e1lnu hygienu u dent\u00e1lnych hygienikov sa odpor\u00fa\u010da absolvova\u0165 aspo\u0148 2x ro\u010dne nez\u00e1visle od toho, \u010di s\u00fa va\u0161e zuby zdrav\u00e9 alebo nie. Okrem d\u00f4kladn\u00e9ho vy\u010distenia zubov v\u00e1m dent\u00e1lni hygienici vysvetlia spr\u00e1vny sp\u00f4sob \u010distenia zubov a odporu\u010dia dent\u00e1lne pom\u00f4cky pre va\u0161e zuby.“,“hint“:““,“answers“:{„hznu0“:{„id“:“hznu0″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“sta\u010d\u00ed 1x ro\u010dne“},“wjnd3″:{„id“:“wjnd3″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“aspo\u0148 2x ro\u010dne“,“isCorrect“:“1″},“oe192″:{„id“:“oe192″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“v pr\u00edpade zdrav\u00fdch […]

Koľko toho viete o zdraví zubov a ústnej dutine?

{„questions“:{„3u09g“:{„id“:“3u09g“,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ko\u013ekokr\u00e1t do roka je potrebn\u00e9 nav\u0161t\u00edvi\u0165 dent\u00e1lnych hygienikov?“,“desc“:“Odpor\u00fa\u010da sa nav\u0161t\u00edvi\u0165 dent\u00e1lnych hygienikov aspo\u0148 2-kr\u00e1t do roka, teda ka\u017ed\u00fd polrok aspo\u0148 raz. „,“hint“:““,“answers“:{„hznu0“:{„id“:“hznu0″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“1-kr\u00e1t do roka“},“wjnd3″:{„id“:“wjnd3″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“Aspo\u0148 2-kr\u00e1t“,“isCorrect“:“1″},“oe192″:{„id“:“oe192″,“image“:““,“imageId“:““,“title“:“3-kr\u00e1t a\u00a0viac“}}},“styt7″:{„id“:“styt7″,“mediaType“:“image“,“answerType“:“text“,“imageCredit“:““,“image“:““,“imageId“:““,“video“:““,“imagePlaceholder“:““,“imagePlaceholderId“:““,“title“:“Ko\u013eko trval\u00fdch zubov sa nach\u00e1dza v\u00a0\u00fastnej dutine?“,“desc“:“\u010cloveku sa v\u00a0priebehu \u017eivota menia dva typy zubov, a\u00a0to mlie\u010dne a\u00a0trval\u00e9 zuby. Dospel\u00fd \u010dlovek m\u00e1 tak 32 trval\u00fdch zubov, z\u00a0toho 8 rez\u00e1kov, 4 o\u010dn\u00e9 […]