5 problémov spojených s krivými zubami - Dental Brothers
< späť

Blog

5 problémov spojených s krivými zubami

Krivé zuby nám dokážu poriadne znepríjemniť život. Komplikácie nám nespôsobuje iba ich vizuálna stránka. Prinášajú totiž viacero zdravotných problémov.

Odkedy a ako treba riešiť krivé zuby? Je nutné sa na tento problém zamerať už v detskom veku?

Vo veľkej miere sa pod tento problém podpisuje genetika. Práve preto, by sme nemali pravidelnú zubnú preventívnu prehliadku už v detskom veku.

Aj v tomto prípade, je potrebné, čo najskôr problém odhaliť a začať liečbu. Včasná diagnóza vám zaručí, že vaše zuby môžu byť opäť ako nové.

5 problémov spojených s krivými zubami

  1. Problémy s ďasnami

Krivé zuby spôsobujú stesnenie medzizubného priestoru, čo má za následok obmedzené čistenie tohto priestoru.

Výsledkom toho je zápal a krvácanie ďasien. Ignorovanie tohto problému môže spôsobiť šírenie zápalu a ústupu kosti, čo vedie k uvoľneniu zuba zo zubného lôžka.

Na ďasnách vznikajú takzvané recesy – odhalené zubné krčky, ktoré sa tvoria dôsledkom nadmerného preťaženia a tlaku na kosť.

  1. Opotrebovanie zubov a zvýšené riziko ulomenia zubov

Ako dochádza k takémuto opotrebovaniu zubov? V tomto prípade, ide o narušeniu statickej zóny záhryzu. Čo v praxi znamená, častejšie využívanie určitej skupiny zubov.

Zároveň sa zuby mechanicky opotrebúvajú  poškodením povrchu zubnej skloviny. Toto poškodenie vzniká v dôsledku chybného záhryzu horného a dolného zuboradia. 

  1. Prežúvanie

Krivé postavenie chrupu a nesprávny zhryz má značný vplyv aj na samotné žuvanie. V súvislosti s tým majú pacienti časté bolesti hlavy, problémy s čeľusťou, ale aj so svalmi tváre a krku.

Tieto problémy sa v mnohých prípadoch stávajú hlavným podnetom príchodu pacientov do zubnej ambulancie.                                                                      

  1. Zhoršená výslovnosť

Pýtate sa, ako súvisí nesprávna výslovnosť s problémom krivých zubov? V súčasnosti sa čoraz viac stretávame s poruchami správnej výslovnosti hlások, ale aj artikulácie.

Jednou z príčin nesprávnej výslovnosti môže byť aj chybné usporiadanie zubov. Najčastejšie dochádza k zlej výslovnosti hlások s, š, z, ž.

  1. Problém pri vykonaní ústnej hygieny

Dôkladné vykonávanie dentálnej hygieny je prvým preventívnym opatrením pred tvorbou zubného kazu a zápalu ďasien.

Práve pri krivých zuboch je vysoké riziko nedočistenia zubov, v priestoroch, ktoré sú ťažko dostupné. V tomto prípade hovoríme o prekrížených, alebo stesnaných zuboch. Zubná kefka sa k nim nedostane, čo podnecuje usádzanie povlaku, ktorý sa po čase mení na zubný kameň. Pacienti, ktorých trápia krivé zuby majú taktiež problémy s častým  zápalom ďasien a tkanív okolo zubov.

Dentálna hygiena je u pacientov s nevhodným postavením zubov značne skomplikovaná. Odporúčame im preto dôsledne dodržiavať každodennú ústnu hygienu. Nemali by zabúdať ani na pravidelnú návštevu dentálneho hygienika, ktorý individuálne určí vhodnú techniku čistenia.